Sep 6

Kdo smo, kaj počnemo.

Ponujamo strokovne svetovalne storitve za podjetja kot tudi zasebne stranke.
Ne svetovanje po telefonu, elektronski pošti ali klepetu, ampak le s klicem Skype ali Telegram crypted sejo.
Ko je prejela zahtevo, vam bomo poslali vprašalnik, ki se napolni s podatki:

Moramo oceniti, ali lahko pomagamo in pripravi strategijo za vaš primer.
Smo svetovalno podjetje, ni računovodsko podjetje in celo "figura".
Kontaktiraj nas. Vam bo pomagal razumeti, kako, v katerem delujemo, in če smo pravi dobavitelj za vaše zahteve.

Opomba: stranke morajo sprejeti in se naročite na naše pogoji pred začetkom uporabe naše storitve in izdelke. Nobena izjema.

 

Who we are, what we do.

We provide professional consulting services for business as well as private customers.
No counseling by phone, email or chat but only with a Skype voice call or Telegram crypted session.
Upon received your request, we will send you a questionnaire to be filled with information:
 
We need to assess whether we can help and prepare a strategy for your case.
We are a consulting company, not an accounting firm and even the "figurehead".
Contact us. Will help you understand the way in which we work and if we are the right supplier for your requirements.
 
Note: customers must accept and subscribe to our Terms & Conditions before start to use our services and products. No exception.
 

Posted by Vedova d.o.o.

Defined tags for this entry: , , , , ,

(Page 1 of 4, totaling 4 entries)